woensdag 25 maart 2015

Impressie van de beoogde nieuwbouw Pieter Baan Centrum

Hieronder vindt u de presentatie, die is gegeven op de informatiebijeenkomst, gehouden op 13 en 14 maart jl. in het Buurtcentrum "De Cartoon".
Het betreft een voorlopig ontwerp gemaakt door IAA Architecten.

Met een brief d.d. 19-02-2015 zijn de direct omwonenden (niet enkel de Katrien Duckstraat) uitgenodigd voor deze bijeenkomst om in overleg te treden over de plannen,

20150219 Uitnodiging informatiebijeenkomst

Deze informatiebijeenkomst is mede op initiatief van de TBS Omwondencommissie georganiseerd met alle betrokken partijen zoals; buurtbewoners. de gemeente Almere, architect en de directies van de Oostvaarderskliniek en het Pieter Baan Centrum.