maandag 8 februari 2016

Open Dag TBS Nederland

Bron: TBS Nederland / Oostvaarderskliniek
                  
19 maart 2016: Open Dag TBS Nederland

Vanaf vandaag, 8 februari, kunt u zich inschrijven voor de Open Dag TBS Nederland op zaterdag 19 maart die ook in FPC de Oostvaarderskliniek wordt georganiseerd.
Voor u een unieke kans om een kijkje te nemen achter de muren en een antwoord te krijgen op vragen over tbs, behandeling en veiligheid.
Met deze Open Dag sluit TBS Nederland aan bij de Nationale Week van Zorg van Welzijn die van 14 tot en met 19 maart 2016 plaatsvindt.

Deelnemende forensisch psychiatrische centra (fpc’s) en klinieken (fpk’s)
De fpc’s en fpk’s die deelnemen aan de Open Dag zijn:
·       FPK de Beuken, Boschoord
·       FPC Van der Hoeven Kliniek (locatie De Voorde), Amersfoort
·       FPC de Kijvelanden, Poortugaal
·       FPC Dr. S. van Mesdag, Groningen
·       FPC de Oostvaarderskliniek, Almere Buiten-Oost
·       FPC Pompestichting, Nijmegen
·       FPC Pompestichting (locatie LFPZ), Zeeland
·       FPC de Rooyse Wissel, Venray

Inschrijven
Inschrijven voor de Open Dag is verplicht en kan vanaf maandag 8 februari tot uiterlijk zondag 28 februari via www.tbsnederland.nl. Het aantal plaatsen is beperkt en ‘vol is vol’. De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Personen onder de 18 jaar krijgen alleen toegang mits zij worden begeleid door een volwassene.

Programma FPC de Oostvaarderskliniek
Vanaf 09.00 uur wordt u welkom geheten met koffie/thee.
Om 09.30 uur krijgt u een presentatie te zien, waardoor u meer te weten komt over de Oostvaarderskliniek en de tbs-behandeling.
10.00u starten we met de rondleiding en om 12.00u sluiten we de Open Dag af.

Hoe beoordelen bezoekers van eerdere Open Dagen dit initiatief?
Tijdens de laatste Open Dag op 11 oktober 2014 ontvingen de deelnemende fpc’s en fpk’s ruim 1200 bezoekers. 230 bezoekers vulden na afloop online een enquêteformulier in: 73% van hen gaf aan door de Open Dag een positiever beeld te hebben gekregen van tbs, 62% gaf aan door de Open Dag nieuwe inzichten te hebben verkregen, onder meer over het verschil tussen detentie en behandeling, de sfeer en leefomstandigheden in een kliniek en het belang van verlof. Verreweg de meeste deelnemers waren tevreden of zelfs zeer tevreden over de verstrekte informatie en de kwaliteit van de Open Dag.

TBS Nederland
In 2016 is het de derde keer dat fpc’s en fpk’s gezamenlijk een Open Dag organiseren. De fpc’s en fpk’s werken samen onder de naam ‘TBS Nederland’. Op de gezamenlijke website www.tbsnederland.nl wordt informatie over tbs centraal en eenduidig aangeboden en wordt een visie gegeven op actuele onderwerpen binnen de tbs-sector.