vrijdag 19 februari 2016

Samenvatting vergadering van 16-12-2015


Uit de directievergadering van woensdag 16 december 2015:

  • Naar aanleiding van klachten uit de buurt over het parkeergedrag van personeel van de OVK in het 'parkje' tussen de kliniek en de busbaan, heeft de Gemeente deze parkeermogelijkheid inmiddels geblokkeerd door middel van het tijdelijk neerleggen van blokken. Zodra de parkeervoorziening aan de linkerkant van de OVK, komende zomer, gerealiseerd is, zullen de blokken weer weggehaald worden.
  • Momenteel vinden er (ver)bouw- en onderhoudswerkzaamheden in-, aan- en om de kliniek plaats. Deze werkzaamheden, zowel aan de voorgevel, aan- en op het dak, aan de ringmuur en aan de binnengebouwen, duren nog tot eind 2016.
  • Op zaterdag 19 maart 2016 vindt er weer een Landelijke Open Dag plaats. In overleg hebben we er dit jaar voor gekozen om de open dag voor de buurt (postcode 1336) in november 2016 plaats te laten vinden. In de loop van oktober zal hierover meer bekend gemaakt worden.
  • Op 6 januari heeft er een informatie-inloop plaatsgevonden. Deze werd gehouden in de Cartoon van 17:00-21:00 uur. Hierbij is het plan gelanceerd om de entree van het PieterBaanCentrum te situeren op de plek waar nu de fietsenstalling van de OVK zit (rechts van het gebouw).  Na deze bijeenkomst gaat de architect de plannen verder uitwerken. 
  • In februari 2016 hebben de Directie van de OVK en de leden van de TBS Omwonendencommissie een volgend overleg.