zondag 9 oktober 2016

Samenvatting directievergadering van 12 september 2016

Uit de directievergadering van maandag 12 september 2016:
  • Er is recentelijk een gaslek geweest. Het heeft helaas 2 dagen geduurd voordat de oplossing gevonden was. Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, zijn de afgelopen weken alle gasleidingen nagekeken. Er is geen gevaar geweest voor de bewoners, personeel of omwonenden.
  • Binnenkort starten de diverse aanbestedingen bij de Aannemers voor de (ver)bouw met betrekking tot het PBC.
  • De aankoop van de grond links van de OVK is in een vergevorderd stadium. Als deze aankoop afgerond is dan zal de extra parkeergelegenheid versneld aangelegd gaan worden.
Zien we u op de Open Dag?

Tot zover.

TBS Omwonendencommissie.