woensdag 21 december 2016

Vorderingen Pieter Baan Centrum


In de afgelopen periode zijn er weer enkele vorderingen gemaakt omtrent de komst van het Pieter Baan Centrum naar het terrein van FPC de Oostvaarderskliniek.

De ontwerpteams hebben de ontwerpen afgerond en de bouwvergunningen zijn door de gemeente Almere afgegeven.
Het Rijksvastgoedbedrijf is de aanbesteding gestart voor het selecteren van de aannemer. De verwachting is dat voor het einde van het jaar de opdracht aan de gekozen aannemer verstrekt kan worden. Hierna worden de voorbereidingen voor de bouw opgezet, waarna in het eerste kwartaal van 2017 op locatie gestart kan worden met de bouw.
 
Voor de bouw van het Pieter Baan Centrum zal op de positie van de huidige fietsenstalling een entreegebouw worden gemaakt. Hierdoor zal  een tijdelijke fietsenstalling op het bestaande parkeerterrein worden geplaatst.
De definitieve fietsenstalling zal op het nieuwe parkeerterrein komen naast de remise. De aankoop van deze grond zal door het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere aan het einde van dit jaar eindelijk voltooid zijn. Tijdens de bouwwerkzaamheden komen hier tijdelijke parkeerplaatsen en de bouwweg naar het nieuwbouwterrein van het PBC. 
Na afronding van de PBC-bouw zal dit terrein definitief ingericht worden als nieuw parkeerterrein voor de OVK en het PBC.