woensdag 22 februari 2017

Eerste bouwactiviteiten Pieter Baan Centrum


Aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 zal het Pieter Baan Centrum (PBC) haar
werkzaamheden verhuizen naar een (deels) nieuw te bouwen pand op het terrein van Forensisch
Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Vanaf komende week zullen de eerste bouwactiviteiten beginnen aan de linkerkant van de kliniek, namelijk de aanleg van de bouwweg naar het bouwterrein van het PBC.

Deze bouwweg, die gebruikt gaat worden door de aannemer en de leverancier, dient om het bouwterrein te bereiken voor het bouwverkeer en zo een veilige en verantwoorde situatie te creëren, waarbij de overlast voor de buurt tot een minimum beperkt wordt. Om dit te realiseren zal het bouwterrein, dat dus binnen de muren van de kliniek komt te liggen, worden voorzien van een tijdelijke beveiligingsschil binnen het complex, die voldoet aan dezelfde beveiligingseisen als de bestaande buitenmuur. Immers de Oostvaarderskliniek blijft gedurende de bouw normaal in bedrijf.

Aan het begin van de bouwweg worden tijdelijke parkeerplaatsen voor medewerkers van de Oostvaarderskliniek en voor de aannemer gerealiseerd.
Van 7.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur kunnen de werkzaamheden plaatsvinden aan deze bouwweg en tijdelijke parkeervoorziening.

Wat merken omwonenden van deze bouwactiviteiten?
Zowel de omwonenden als de Oostvaarderskliniek zelf zullen de komende tijd merken dat deze bouwactiviteiten plaatsvinden, o.a. door bouwverlichting, vervoer van bouwmateriaal over de bouwweg, etc.
Getracht wordt deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over overlastbeperking. Te denken valt aan afspraken over werktijden van bouwvakkers, parkeren van bouwvoertuigen en rijroutes van bouwverkeer.

Vervolg
Na de aanleg van deze bouwweg zullen er verschillende werkzaamheden op het terrein van de Oostvaarderskliniek plaatsvinden.

Zichtbare bouwactiviteiten voor de omwonenden vinden in een later stadium plaats. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het vervangen van de huidige fietsenstalling, naast het hoofdgebouw. Op deze positie zal een entreegebouw worden gemaakt voor de toegang van het PBC.

Over dit vervolg en andere ontwikkelingen worden de omwonenden geïnformeerd, vooral via de websites van de Omwonende commissie TBS , Stripheldenbuurt en de Oostvaarderskliniek.

Op de website van FPC oostvaarderskliniek ( http://www.oostvaarderskliniek.nl/pbc ) kunt u nu al een impressie zien van het nieuwe Pieter Baan Centrum.
De blauw gekleurde lijn geeft de bouwweg aan.
De groene pijl geeft de huidige fietsenstalling aan waar het entreegebouw voor de ingang van het PBC wordt gebouwd.